ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้านายอยุธยา โม้แซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน